இனணயதளம் வடிவமைப்பு
 
Dr.Muthukumar Murugesan, B.Sc., M.C.A., M.Phil., PhD.,
Rajagoundam Palayam, Tiruchengode - 637 209,
Namakkal (Dist), Tamilnadu, India.
Email : amgmuthu@yahoo.com
Cell : (0) 97401 77333

Delivery Project Manager,
MPHASIS India (P) Limited,   Bangalore.
Last updated on : 30-Sep-2015
உங்கள் கருத்துக்கள்
 
இந்த இணையதளத்தில் தரப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் கடந்த 9 வருடங்களாக பல்வேறு நூல்கள் மற்றும் ஆராய்சி தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டவை. இத்திருத்தலத்தை பற்றி ஏதேனும் தகவல்கள் தங்களிடம் இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும் அதேபோல் இணையதளத்தை மேம்படுத்த தங்களின் மேலான கருத்துக்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன.
Email : info@arthanareeswarar.com
மனமார்ந்த நன்றி
 
தமிழில் இணையதளம் வெளிவர உறுதுணையாக இருந்த நண்பர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
Mr. Jc.S.Senthilnathan, Twinkkle Star Designers, Tiruchengode
Mr. Jc.K. Babu, Cynthiya Digital Studio, Tiruchengode
Mr. Balu, Vinayakka Studio, Tiruchengode
Mr. Prakasam, Tiruchengode